Kusurlu Üretim Bedel Talepli Dilekçe Örneği
  1. Anasayfa
  2. Tüketici Hakları

Kusurlu Üretim Bedel Talepli Dilekçe Örneği

0

Kusurlu Üretim Bedel Talepli Dilekçe Örneği başlıklı bu yazımızda size kusurlu üretilmiş bir ürün için bedel talepli dilekçe örneği sunduk. Hoover markasında yaşanan bir kusurlu üretim kaynaklı olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metalurji ve Sanayi ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünün 30.05.2023 tarih ve 4757362 Sayılı yazısına istinaden kusurlu üretilen modellerine dair geri toplama kararını içeren bildiri yayınlanmıştır.

Hoover Resmi sitesinde, aşağıdaki görselde de görüleceği üzere yayınlanmış olan bu bildiri sonrası tüketicilere hak doğmuş olması nedeniyle firma ile irtibat sağlayan tüketicilerin mağduriyet geri dönüşlerini takiben bir örnek dilekçe yayılanma gereği doğmuştur. Dilekçe ile ilgili metni aşağıya ekliyor olmakla birlikte yazınıns onunda Word olarak örnek dilekçeyi ve delil nitelikli görselleri indirebilirsiniz.

……… tarihinde……..satıcısından ……..TL bedel ile satın almış olduğum ……….marka ……..model ürün ile ilgili üretici firmanın kendi resmi web sitesinde yayınladığı üzere T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metalurji ve Sanayi ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünün 30.05.2023 tarih ve 4757362 Sayılı yazısına istinaden kusurlu üretilen modellerine dair geri toplama kararını içeren bildiri yayınlanmıştır.

Bahsi geçen bildiriye istinaden yaptığım kontrollerde ise evimdeki ……..marka………model ürünün bu listedeki ürünler içerisinde olduğunu öğrendiğimden dolayı firma ile irtibat sağlayıp yasal hakkımı kullanmak istedim fakat tarafıma ürünü satın aldığım tarihteki fatura bedelinin iade edileceği bilgisi paylaşıldı. Takdir edersiniz ki bahsi geçen kusurlu üretimde zerre kadar dahlim bulunmamakla birlikte yaşanan konuda tüketici olmak dışında hiçbir sıfatım bulunmamaktadır ve hiçbir hatamın olmadığı bu kusurlu üretimde fatura bedeli ödenerek cezalandırılan taraf ben olmaktayım.

İlgili ürünün eşdeğeri bugün ………TL iken firmanın bana iade edeceği bedel ……..TL şeklindedir ve bu durum Anayasada belirtilen Mülkiyet Hakkının ihlali anlamına gelir ki bu bağlamda 16.03.2022 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından alınan 2019/22730 sayılı karar da beyanımın tasdiki niteliğindedir. İlgili kararda açık şekilde belirtildiği üzere ‘Bir kişi, alacağa hak kazandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süredeki enflasyon oranları dikkate alındığında kendisine verilen faiz, enflasyon oranının altında kalırsa bu durum mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelir” Bu üretim kusurlu yapıldığına göre ve bu kusurda hiçbir dahlimizin olmadığı bilgisinden hareketle satın aldığımız tarihten bu yana kusurlu ürün kullandırılan bizler alacaklı konumunda oluyoruz.

Öneri:  Mini Led - Micro Led Teknolojisi Nedir? Ne işe Yarar?

Başka bir bakış açısı ile de biz tüketiciler durup dururken bir ürün değişimi veya para talebinde bulunmadık, Yüce Devletimizin Bakanlığı ve Müdürlükleri kusurlu üretimi kendileri tespit etmiş ve bize hak doğmuş. Bu hakkımızın kullanımı konusunda firmanın ayak direttiği aşikâr durumdadır.

Fatura bedelinin değil, güncel bedelin iadesi veya elimdeki ürünün kusursuz olan modeli ile değişimi yönde talebimin kabulünü saygı ile arz ederim.

    İlginizi Çekebilir

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir