PayPal ve Apple Pay Tekrar Açılabilir! Yasa Resmi Gazete’de Yayınlandı!
  1. Anasayfa
  2. Haber

PayPal ve Apple Pay Tekrar Açılabilir! Yasa Resmi Gazete’de Yayınlandı!

0

PayPal ve Apple Pay‘in Türkiye’de tekrar faaliyet gösterebilmesi ile ilgili bir ihtimal ortaya çıktı. Yayınlanan yeni yasanın detayları oldukça önemli.

paypal ve apple pay açılacak mı

Bilindiği üzere PayPal ve Apple Pay yıllardır Türkiye’de faaliyet göstermiyor. Bunun başlıca nedenlerinden olan BDDK‘nın verilerin Türkiye’de tutulması şartı yeni yayınlanan yasa ile şarta bağlı esnetilmiş durumda. Belirli hallerde kişisel verilerin yurtdışına çıkarılabileceği kararı sayesinde bu firmaların Türkiye’de faaliyet göstermesinin yolu açılabilir. Özellikle freelance çalışanların yurtdışına yaptığı işlerde ödeme alma noktasında yaşadığı zorluklardan biri PayPal ile ödeme alamamak iken bu durumun çözülmesi ülkemiz adına sevindirici bir durum olacaktır.

Bahsi geçen 12.03.2024 tarihli resmi gazetede yer alan yasa ise şu şekilde :

MADDE 34- 6698 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE-9- (1) Kişisel veriler, 5 inci ve 6 ıncı maddelerde belirtilen şartlardan birinin varlığı ve aktarımın yapılacağı ülke, ülke içerisindeki sektörler veya uluslararası kuruluşlar hakkında yeterlilik kararı bulunması halinde, veri sorumluları ve veri işleyenler tarafında yurt dışına aktarılabilir.


(2) Yeterlilik kararı, Kurul tarafından verilir ve Resmi Gazete’de yayımlanır. Kurul, ihtiyaç duyması halinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü alır. Yeterlilik kararı, en geç dört yılda bir değerlendirilir. Kurul, değerlendirme sonucunda veya gerekli gördüğü diğer hallerde, yeterlilik kararını ileriye etkili olmak üzere değiştirebilir, askıya alabilir veya kaldırabilir.


(3) Yeterlilik kararı verilirken öncelikle aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Kişisel verilerin aktarılacağı ülke, ülke içerisindeki sektörler veya uluslararası kuruluşlar ile Türkiye arasında kişisel veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumu.


b) Kişisel verilerin aktarılacağı ülkenin ilgili mevzuatı ve uygulaması ile kişisel verilerin aktarılacağı uluslararası kuruluşun tabi olduğu kurallar.
c) Kişisel verilerin aktarılacağı ülkede veya uluslararası kuruluşun tabi olduğu bağımsız ve etkin bir veri koruma kurumunun varlığı ile idari ve adli başvuru yollarının bulunması.

Öneri:  Aksiyel Fan Nedir?


ç) Kişisel verilerin aktarılacağı ülkenin veya uluslararası kuruluşun, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili uluslararası sözleşmelere taraf veya uluslararası kuruluşlara üye olma durumu.
d) Kişisel verilerin aktarılacağı ülkenin veya uluslararası kuruluşun, Türkiye’nin üye olduğu küresel veya bölgesel kuruluşlara üye olma durumu.
e) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler.

PayPal Türkiye’de Neden Yasaklanmıştı?

PayPal resmi İnternet sitesinde 30 Mayıs 2016 tarihinde yayımlanan bildiri ile PayPal‘ın Türkiye’deki faaliyetlerini durdurduğu açıklandı. Gerekçe olarak ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu‘na (BDDK) yaptığı lisans başvurusunun reddedilmesi gösterilmişti.

PayPal Açılacak mı?

12.03.2024 tarihli resmi gazetede yayınlanan yeni yasa ile birlikte Paypal’ın Türkiye’de faaliyet göstermesinin yolu açılabilir.

Apple Pay Açılacak mı?

12.03.2024 tarihli resmi gazetede yayınlanan yeni yasa ile birlikte Apple Pay’ın Türkiye’de faaliyet göstermesinin yolu açılabilir.

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir